Despre mine

Am creat acest blog deoarece poezia îmi oferă cadrul cel mai simplu, lucid şi onest de a exprima ceea ce simt şi ceea ce gândesc, este o oglindă a sufletului.

Ea, poezia, conferă libertate absolută misterului, neîngrădindu-l. Poezia este atemporală, omniprezentă şi infinită. Poezia reprezintă nemurirea Fiinţei.

 

Biografie:

Debut în poezie în revistă de cultură “România km 0”, anul II, nr. 1-2, p. 89.

Alte publicaţii: “Graiul Maramureşului”, anul XIII, nr. 3551, 1 dec. 2001: Nr.

3563, 15 dec. 2001: anul XIV, Nr. 3675, 4-5 mai 2002; în revistele literare:

“Noul Millenium”, Nr. 5-6, iulie-august 2002; “Pro Unione”, anul IV, Nr. 3-

4, dec. 2001; „Nord literar”, Nr.5 (108), mai 2012.

Volum de debut: „Erezii stelare” – poezie, Baia Mare, editura Eurotip 2012.